Vrienden van Burgerhart Sittard-Geleen

De volgende personen / organisaties dragen de Stichting Burgerhart Sittard-Geleen een warm hart toe:

Wordt ook een vriend van Burgerhart Sittard-Geleen!

Steun de Stichting door het sponsoren van een AED voor algemeen gebruik of stort een bijdrage op NL68RABO0333045130 t.n.v. Stichting Burgerhart onder vermelding van Vriend van Burgerhart.