Doelstelling

De Stichting Burgerhart Sittard-Geleen zet zich in om de gemeente Sittard-Geleen hartveilig te maken en te houden.

Het doel is dat het bewoonde grondgebied van de gemeente afgedekt wordt door een aantal 6 minuten cirkels, gebaseerd op de locatie van een AED. Daarnaast is het streven dat minimaal 1% van de burgers in onze gemeente burgerhulpverlener is en opgeroepen kan worden bij een plotselinge hartstilstand.

Het hartveilig maken van de gemeente kan worden bereikt door een goede spreiding van AED’s en het beschikbaar zijn van voldoende adequaat opgeleide burgerhulpverleners voor reanimatie binnen de dorpskernen en de verschillende wijken van de gemeente.