Wijken, dorpen en coördinatoren

Om een duidelijk beeld van de plaatsing van AED’s te krijgen is gebruik gemaakt van de verschillende wijken en dorpen binnen de gemeente. Elke wijk en/of dorp heeft een of meerdere coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor een plaatsing van de AED’s opdat het betreffende gebied afgedekt is middels de 6 minuten cirkels. Om te komen tot een zo volledig mogelijke afdekking van de wijken en dorpen worden de AED’s in overleg met de Stichting geplaatst en indien nodig uitgebreid. De genoemde coördinatoren en de verenigingen dragen ook zorg voor het werven en op peil houden van het aantal vrijwilligers binnen hun gebied.

De AED’s hebben allemaal een beheerder die zorg draagt voor het onderhoud van de AED’s op gebied van accu’s en de pads. Tevens zorgt de beheerder voor het vervangen van de pads na inzet van een AED. Hij/zij is de contactpersoon voor het technische onderhoud van de AED.