Regio’s en coördinatoren

Om een duidelijk beeld van de plaatsing van AED’s te krijgen is de gemeente in verschillende regio’s ingedeeld. Elke regio heeft een of meerdere coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor een plaatsing van de AED’s opdat de betreffende regio afgedekt is middels de 6 minuten cirkels. Om te komen tot een zo volledig mogelijke afdekking van de regio worden de AED’s in overleg met de Stichting geplaatst en indien nodig uitgebreid. De genoemde coördinatoren en de verenigingen dragen ook zorg voor het werven en op peil houden van het aantal vrijwilligers binnen hun regio.

De AED’s hebben allemaal een beheerder die zorg draagt voor het onderhoud van de AED’s op gebied van accu’s en de pads. Tevens zorgt de beheerder voor het vervangen van de pads na inzet van een AED. Hij/zij is de contactpersoon voor het technische onderhoud van de AED.