Bestuur

Stichting Burgerhart Sittard-Geleen werd officieel opgericht op 26 juli 2018.

Het bestuur bestaat uit:

Ger Lengowski, voorzitter algemene zaken voorzitter@burgerhartsittardgeleen.nl
Vacature, secretaris secretariaat, communicatie secretaris@burgerhartsittardgeleen.nl
Fred Vroomen, penningmeester financiën, AED’s penningmeester@burgerhartsittardgeleen.nl
Claudia van de Waart, bestuurslid vrijwilligersregistratie en opleiding scholing@burgerhartsittardgeleen.nl

Postadres: Rennebeek 18, 6166 GM  Geleen
Mailadres: info@burgerhartsittardgeleen.nl
Kamer van Koophandel: 72273399
Bankrekening: NL68RABO0333045130 t.n.v. Stichting Burgerhart