Bestuur

Stichting Burgerhart Sittard-Geleen werd officieel opgericht op 26 juli 2018.

Het bestuur bestaat uit:

Ger Lengowski, voorzitteralgemene zakenvoorzitter@burgerhartsittardgeleen.nl
Marij Kroon, secretarissecretariaat, communicatiesecretaris@burgerhartsittardgeleen.nl
Johan Kroon, penningmeesterfinanciën, AED’spenningmeester@burgerhartsittardgeleen.nl
Claudia van de Waart, bestuurslidvrijwilligersregistratie en opleidingscholing@burgerhartsittardgeleen.nl

Postadres: Magnolia 2, 6134 RC Sittard
Mailadres: info@burgerhartsittardgeleen.nl
Kamer van Koophandel: 72273399
Bankrekening: NL68RABO0333045130 t.n.v. Stichting Burgerhart