Over ons

In de gemeente Sittard-Geleen werken inwoners en gemeente samen aan een hartveilige samenleving. In een hartveilige samenleving worden personen die worden getroffen door een hartstilstand dan wel circulatiestilstand, zo snel mogelijk gereanimeerd en worden andere levensreddende handelingen verricht.

Dit wordt onder andere bereikt door het:

  • in stand houden van een burgerhulpverleningsnetwerk
  • stimuleren dat zoveel mogelijk inwoners een reanimatieopleiding en de jaarlijkse herhalingslessen volgen bij een van de Sittard-Geleense EHBO- of Kruisverenigingen en zich aanmelden als burgerhulpverlener bij Hartslag Nu
  • zorgen voor een voldoende spreiding van de AED’s en burgerhulpverleners binnen de gemeente
  • stimuleren dat zoveel mogelijk bedrijfshulpverleners en andere zorgverleners zich aanmelden als burgerhulpverlener

De Stichting Burgerhart Sittard-Geleen is een samenwerkingsverband van de verschillende EHBO en Rode Kruis Verenigingen binnen de gemeente en is partner van HartslagNu. De gemeente speelt in dit kader met name de financieel ondersteunende rol.

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers die geen directe band met de verenigingen hebben om belangenverstrengeling te allen tijde te voorkomen.