Voorwaarden voor gratis opleidingen

Onderstaand het overzicht aan welke voorwaarden voldaan dient te worden om in aanmerking te komen voor gratis basis- en herhalingstrainingen.

De deelnemer dient:

  • Inwoner te zijn van de gemeente Sittard Geleen.
  • De opleiding te volgen bij één van de aangesloten verenigingen van de Stichting Burgerhart Sittard Geleen.
  • Het formulier waarin hij/zij aangeeft zich in te schrijven bij Hartslag Nu volledig en duidelijk in te vullen en te ondertekenen.
  • Zich daadwerkelijk in te schrijven bij Hartslag Nu https://hartslagnu.nl/ opdat hij/zij opgeroepen kan worden bij een noodsituatie.
  • Na het volgen van een herhalingscursus de geldigheidsdatum van zijn/haar training aan te passen.