Wanneer wordt een AED geplaatst?

Binnen de gemeente Sittard Geleen zijn op dit moment ongeveer 60 AED’s beschikbaar. Hiervan zijn 48 AED’s door de gemeente geplaatst en 11 AED’s door sponsoren beschikbaar gesteld. Per AED wordt een cirkel met een doorsnede van 1000 meter afgedekt. Deze AED’s staan 24 uur per dag ter beschikking voor opgeroepen vrijwilligers. Bij de AED’s die door de gemeente zijn geplaatst, is rekening gehouden met het aantal geregistreerde burgerhulpverleners in de betreffende cirkels en de dekking van de gemeente middels de 6 minuten zone’s.

Indien een regio binnen de gemeente het noodzakelijk vindt dat er een nieuwe AED geplaatst wordt, dan kan hiervoor contact opgenomen worden met de penningmeester (penningmeester@burgerhartsittardgeleen.nl) van de Stichting en want deze is verantwoordelijk voor het plaatsen en het onderhoud van de AED’s. De plaatsing wordt te allen tijde in overleg met de aanvrager doorgevoerd waarbij de Stichting de noodzaak van deze plaatsing beoordeelt en bewaakt. Dit om te voorkomen dat er een overdaad en te grote overlapping van de cirkels plaats vindt.