AED beheerder/contactpersoon

Voor iedere AED is een beheerder/contactpersoon aangesteld. Hij/zij is de verantwoordelijke voor de AED en beheert alle gegevens voor het goed functioneren van de AED.

Taakomschrijving AED Beheerder/contactpersoon

 • De beheerder is bereikbaar via de mobiele telefoon.
 • De beheerder controleert zeer regelmatig op aanwezigheid van de AED en op OK in de display.
 • De beheerder meldt de AED aan via de website www.hartslagnu.nl
 • De gemeentelijke AED’s hebben een onderhoudscontract bij AED Solutions. Als er onderhoud is gepleegd, dan past AED Solutions de datums aan in het systeem van HartslagNu. U krijgt bericht wanneer de monteur komt om onderhoud te plegen.
 • Na een mogelijke inzet van de AED stuurt HartslagNu een bericht naar de beheerder om dit te controleren. Als de pads gebruikt zijn, gelieve de reserve pads aan te brengen. De beheerder meldt vervolgens aan diegene waar hij/zij de mail van ontvangen heeft als de AED is ingezet. Dan ontvangt AED Solutions een bericht en onderneemt verdere actie.
 • De beheerder van een eigen (niet gemeentelijke AED) krijgt een mail van HartslagNu hoe na een inzet verder te handelen. U dient wel de houdbaarheidsdata van de accu en de pads (electroden) aan te passen in het systeem van HartslagNu.
 • De beheerder van een eigen (niet gemeentelijke AED) wordt verzocht om na een inzet van de AED zelf de declaratie (€150,00) voor het gebruiksklaar maken van de AED in te dienen bij de penningmeester van de Stichting. Om de AED weer gebruiksklaar te laten maken, dient u zelf actie te ondernemen.

Belangrijk

Meldt aan HartslagNu wanneer iemand anders beheerder is geworden. Want dan pas ontvangt de nieuwe beheerder de mail over mogelijke inzet van de AED. Geef de nieuwe beheerder deze taakomschrijving door.

Stappenplan Aanpassen data AED in het HartslagNu

  • Ga naar de site www.hartslagnu.nl en klik op de button “inloggen”.
  • Vul bij het inloggen het 06 nummer en je wachtwoord in.
  • Daarna inloggen.
  • Dan kom je in je eigen account. Hier klik je op “mijn AED” en je ziet je eigen AED vermeld staan.
  • Klik op het vinkje van het serienummer en er verschijnt een lijst met de gegevens van de AED. Zoals: serienummer, straat, accu-verloopdatum en electroden-verloopdatum.
  • Pas deze 2 laatste gegevens aan met de nieuwe verloopdata.