AED beheerder/contactpersoon

De beheerder van een geplaatste AED maakt deel uit van de groep beheerders. Het is mogelijk dat een beheerder meerdere AED’s beheert indien deze makkelijk voor de beheerder bereikbaar zijn. De beheerder is verantwoordelijk voor de door hem beheerde AED’s en draagt zorg voor de beschikbaarheid, bereikbaarheid en het functioneren van de AED’s. Tevens is de beheerder het aanspreekpunt voor mensen in zijn directe omgeving. Naast deze beheerders bestaat er ook de Klusgroep die driemaandelijks een intensieve controle van alle geplaatste AED’s uitvoert.

Onderstaand volgt een gedetailleerde beschrijving van wat van een beheerder verwacht wordt.

Taakomschrijving AED beheerder/contactpersoon

 • De beheerder is bereikbaar via een mobiele telefoon.
 • De beheerder meldt de AED aan via de website hartslagnu.nl en houdt de op de website noodzakelijke gegevens bij.
 • De beheerder controleert minimaal maandelijks:
  • De aanwezigheid van de AED.
  • Of het groene lampje in de display regelmatig knippert.
  • De verzegeling in tact is.
  • Is de verzegeling verbroken of twijfel: kast openen en controleren op inhoud (instructiekaart bevindt zich in de kast) en de inhoud hulpverlenerstasje.

De beheerder kan te allen tijde contact opnemen met de Stichting via Info@stichtingburgerhartsittardgeleen.nl of rechtstreeks met een van de Bestuursleden.