Burgerhulpverleners

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die een training in reanimeren en het gebruik van een AED gevolgd hebben en zich hebben geregistreerd bij Hartslag Nu. Zij kunnen middels een app van Hartslag Nu door de meldkamer opgeroepen worden om hulp te verlenen bij een hart- of circulatiestilstand. Op dit moment zijn er ongeveer 1000 burgerhulpverleners geregistreerd binnen de gemeente. Het streven is dat per cirkel 1% van de bewoners als hulpverlener is geregistreerd. Hebt u al de reanimatiecursus gevolgd of bent u bedrijfshulpverlener, meldt u zich dan aan als burgerhulpverlener

Voor de taken van een burgerhulpverlener zie https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/

Doordat Hartslag Nu een landelijk werkende organisatie is kunnen hulpverleners overal in Nederland worden opgeroepen. Door het gebruik van de Hartslag Nu app is bekend waar zich de hulpverleners bevinden en of zijn beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over Hartslag Nu en de app zie https://hartslagnu.nl