Organisatie rondom een AED

In principe worden de AED’s op een dermate wijze binnen de regio’s van de gemeente geplaatst dat middels de 6 minutencirkel (diameter van 1000 meter), een zo groot mogelijk oppervlak van de regio’s wordt afgedekt. De diverse AED’s worden beheerd door een AED beheerder. Deze draagt zorg voor de AED door middel van een regelmatige controle van de accu’s, de pads en de andere noodzakelijkheden.

Tevens draagt de beheerder zorg voor het vervangen van de pads nadat een AED is ingezet. De mogelijkheid bestaat dat een beheerder meerdere AED’s beheert.

De AED kasten zijn niet meer afgesloten met hangsloten maar met sluit-strips om de toegankelijkheid te verhogen.